Dwie nowe przypowieści o mistrzu Foo

2016-03-19 15:00

W rewizji 1.7 i 1.8 na stronie Rootless Root, ukazały się dwa nowe koany zatytułowane "Master Foo and the Editor Wars" i "Master Foo and the Recruiter". Dołączam ich tłumaczenia jako Mistrz Foo i wojny edytorów tekstowych oraz Mistrz foo i rekruter.

This entry was tagged as mistrz foo koany